Ecosystemen van de Amazone

Het Amazonewoud is de puurste vorm van een tropisch regenwoud. Het bevat een overweldigende biodiversiteit en bestaat in principe uit drie ecosystemen:

  • De Varzea, een gebied dat ieder jaar opnieuw overstroomt tijdens de hoogwaterstand van de Amazonerivier.
  • De Igapo, een woud dat een groot deel van het jaar onder water staat maar in de laatste periode van het droge seizoen droogvalt.
  • Terra Firme, een woud dat buiten de invloed van de jaarlijkse overstromingen blijft. Het kan het gehele jaar door belopen worden.

Varzea en Igapo

De Varzea is het vlakke gebied langs de rivieren met wit water dat jaarlijks overstroomt tijdens het hoog water seizoen. Dit gebied is veel vruchtbaarder dan de Igapo. De Varzea van de Amazone, die wel 60 mijl breed kan zijn, bestaat uit groepen eilanden, meren, kanalen, zijstroompjes etc. De afbraak van ondergedompeld organisch materiaal, dat wordt versneld door de hoge temperaturen, maakt de bodem van deze vloedvlaktes vruchtbaar.

De Igapo vormt de oevers van de zwarte rivieren, die ook overstromen gedurende perioden met hoog water. De vruchtbaarheid is laag en de productiviteit in de vorm van aquatische- en andere fauna is laag, ondanks een grote soortenrijkdom. De bomen in de Igapo zijn resistent tegen overstroming.

Seizoenen in de Amazone

Regenseizoen

Het regenseizoen duurt in regel van januari tot juni. De meeste regen valt in februari en maart, wat overigens niet wil zeggen dat het dan ook de hele dag regent. In de meeste gevallen worden buien afgelost met zonnige momenten waarbij de temperatuur al weer snel kan oplopen tot ruim 30 graden Celsius.

De periode volgend op het regenseizoen staat in het teken van een sterk afgenomen regenfrequentie, waarbij de sterk gezwollen rivieren hun hoogste punt hebben bereikt. Complete bossen zijn geheel of gedeeltelijk onder het water verdwenen. Deze overgangsperiode valt in regel tussen juni en augustus.

‘s Nachts daalt de temperatuur altijd tot rond de 23 graden Celsius vanwege de watermassa in de regio, de nachten worden hier dan ook als fris ervaren.

Droge seizoen

Na de maand augustus komen we langzaam in een wat warmere tijd waar met name de maand november de heetste maand is met temperaturen tot in de 40 graden met praktisch geen regenval. Daarna loopt de temperatuur weer terug als gevolg van de eerste flinke regenbuien in december die het komende regenseizoen aankondigen.

Visseizoen

Zoals blijkt uit de beschrijving van het droge seizoen is er één periode in het jaar die bij uitstek interessant is voor de sportvisser: van september tot december.

Door het dalende waterniveau worden de vissen gedwongen terug te keren binnen de rivierbanken en dat leidt ieder jaar opnieuw tot een tot een hoge concentratie van de vele aanwezige vissoorten.